<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> حاتم بخشی ۳۸ هزار متری قالیباف به سپاه – Kanal Yek TV

حاتم بخشی ۳۸ هزار متری قالیباف به سپاه

انگار قرار نیست لیست املاک و زمین های واگذار شده به نهادها و افراد خاص به نقطه برسد و هر روز پرونده تازه‌ای از حاتم بخشی های شهردار اسبق تهران کشف می شود. 

به گزارش اسکان نيوز، به تازگی مدیران شهری از تلاش برای نقد کردن زمینی در منطقه طرشت خبر می دهند که بدون هیچ مبنایی به سازمان فنی سپاه واگذار شده است.

زمینی ۳۸هزار متری بدون آنکه دلیلش مشخص باشد، در دوره مدیریت شهردار اسبق تهران از سازمان مدیریت عمران شهر به سازمان فنی سپاه تحویل داده می‌شود اما هنوز مشخص نیست انگیزه‌های این واگذاری چه بوده است.

پرونده‌ واگذاری‌های نامشخص در دوره مدیریت شهردار اسبق تهران کم نیست. هر روز یکی از این بخشش‌های بی‌دلیل به نهادهای خاص کشف می‌شود. در یکی از این واگذاری‌ها، زمینی ۳۰هزار مترمربعی در محله طرشت که با عرصه و اعیان به ۳۸هزار متر می‌رسد، از سازمان عمرانی شهر گرفته و به سازمان فنی سپاه داده می‌شود. در این زمین تجهیزات لجستیکی در زمان بحران نگهداری می‌شد که پس از این واگذاری، این تجهیزات به زمین دیگری منتقل می‌شود.

با تغییر مدیریت شهری، تلاش شد این زمین دوباره به شهرداری برگردد. سازمان املاک و مستغلات، معاونت عمران و معاونت حقوقی شهرداری تلاش کردند این زمین یا به شهرداری پس داده شود و یا اینکه این زمین به عنوان بخشی از مطالبات تهاتر و کارگزاری شود.

گفته می‌شود در آن زمان زمینی دیگر به سازمان عمران شهرداری واگذار شده که تجهیزاتی که در زمین طرشت بوده به این زمین تازه منتقل شود.

زمین تازه اما مدعی و پرونده دار است و شرکت سازه‌های فلزی که از سپاه طلبی داشته مدعی این زمین است.

زمین طرشت مانند بسیاری از زمین های شهرداری سندی نداشته اما سال ها در اختیار شهرداری تهران بوده است. قیمت این زمین را حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می کنند که مدیران شهری معتقدند اگر زمین پس گرفته نشود، می‌تواند به عنوان بخشی از مطالبات پیمانکاری به سپاه داده شود. نامه‌ای به شهردار تهران در رابطه با زمین طرشت ارسال شده است که طی ظرف ۱۵روز آینده این زمین را تعیین تکلیف شود.