<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جهانگیری: دولت نباید همه مسایل نگران کننده را به مردم بگوید – Kanal Yek TV

جهانگیری: دولت نباید همه مسایل نگران کننده را به مردم بگوید

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران در واکنش به اعمال تحریم های آمریکا گفت که ایران برای مقابله با تحریم ها برنامه های جدیدی دارد.

به گزارش تسنیم، معاون اول رییس جمهور همچنین افزود که در این رابطه پیش بینی هایی انجام شده است. “مردم صاحبان اصلی کشور هستند و عبور از این شرایط سخت جز با همکاری مردم امکان‌پذیر نیست. ما نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.”

آقای جهانگیری افزود: “اما این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که دولت نباید تمام مسائل نگران‌کننده را برای مردم بازگو کند بلکه باید بخشی از نگرانی‌ها را در خود سیستم نگه داشته و برای آنها تدبیر مناسبی را اعمال نماید.”