<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جنجال عکس «دزدی» روی پاکت‌های سیگار در اروپا و تقاضای غرامت صد میلیونی – Kanal Yek TV

جنجال عکس «دزدی» روی پاکت‌های سیگار در اروپا و تقاضای غرامت صد میلیونی

 

زمانی که یک مرد ۵۰ ساله برای خرید یک پاکت سیگار به دکه سیگارفروشی‌ای در میسانو ایتالیا رفت با تصویری روبرو شد که او را بر جای خود خشک کرد؛ تصویری از همسرش پیش از آنکه در بیمارستان جان خود را از دست دهد.

به گزارش يورونيوز، این مرد با دیدن تصویر همسر متوفیش به شدت شوکه شد. تصویری که او را بر تخت بیمارستان با لوله تنفس مصنوعی و سر بانداژ شده نشان می‌داد. وی به همین دلیل با کمک یک وکیل به دادگاه شکایت و درخواست غرامت ۱۰۰ میلیون یورویی کرد.

پاسخ کارخانه‌های تولید سیگار راه‌های شکایت را بر آنها بست. آنها در جواب سوال آنها گفتند از تصاویری که «کمیسیون اتحادیه اروپا» در اختیار آنها گذاشته، استفاده کرده‌اند.

این پاسخ مسیر شکایت را برای شاکیان دشوار کرد. هنوز مشخص نیست این تصویر چگونه وارد فایل‌های اتحادیه اروپا شده است. آنها قصد دارند تا شکایت خود را از کمیسیون اتحادیه اروپا پیگیری کنند. آیا متوفی این عکس را در اختیار شرکت‌های پیمان‌کار قرار داده یا به طریقی از وی دزدیده شده‌ است؟ آیا شاکیان موفق خواهند شد از اتحادیه خسارت بگیرند؟

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر کوشیده است تا با درج تصاویرو پیام‌های هشدار دهنده بر روی پاکت‌های سیگار عرضه شده در این اتحادیه افراد را از استعمال دخانیات منع کند.

این تصمیم در سال ۲۰۱۴ گرفته شد و پس از انجام مراحل مقدماتی به تدریج در کشورهای عضو اتحادیه به اجرا رسید.

به همین منظور ۴۲ عکس در ۱۴ سری سه تایی به همراه پیام‌های هشدار دهنده تنظیم و به کارخانه‌های تولید سیگار ارائه شد. این عکس‌ها باید ۶۵% از فضای روی پاکت‎های سیگار را بپوشانند.

 

این تصاویر را پیمان‌کاران خارجی عرضه کرده و اتحادیه مبلغ ۶۰۰ هزار یورو بابت آنها پرداخته است.