<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جمع‌آوری هزاران صندوق صدقات خیابانی از ترس تنگدستانی که این صندوق‌ها ظاهرا برای آنهاست! – Kanal Yek TV

جمع‌آوری هزاران صندوق صدقات خیابانی از ترس تنگدستانی که این صندوق‌ها ظاهرا برای آنهاست!

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد می‌گوید ۸۰ هزار صندوق صدقات را از محله‌های «ناامن» جمع‌آوری کرده‌اند! در حالی‌ که بحران اقتصادی و فساد مالی حکومتی بر شمار تنگدستان کشور افزوده، کمیته امداد صندوق‌های صدقات را جزو اموال خود می‌داند و تلاش می‌کند تا این صندوق‌ها را برای حفاظت از «فقرا» به داخل سازمان‌ها و خانه‌ها منتقل کند!

علیرضا عسکریان معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امروز ۸ امرداد از جمع‌آوری «۸۰ هزار صندوق صدقات خیابانی» تحت عنوان «محلات ناامن» خبر داده!

آنگونه که این مقام کمیته امداد اعلام کرده، در سال ۹۶، ۲۹ درصد صندوق صدقات متعلق به این کمیته در مناطق «ناامن» در استان‌های مختلف قرار داشته که شامل ۸۰ هزار صندوق بوده است.

وی جمع‌آوری این تعداد صندوق صدقات را یک «رکورد» توصیف و اعلام کرده که کمیته امداد قصد دارد تا صندوق‌های صدقات «خانگی» و «داخل اماکن و سازمان‌ها» را افزایش دهد.

علیرضا عسکریان گفته که جمع‌آوری این تعداد صندوق صدقات نه تنها منتهی به کاهش صدقات نشده، بلکه طی دو سال گذشته میزان صدقات «جهشی» افزایش داشته است!

بر اساس گزارش این مقام کمیته امداد که ظاهرا با هدف حمایت از فقرا و مستمندان تأسیس شده ولی اکنون یک سازمان مال‌اندوزی است، از ابتدای سال جاری تا کنون «۵۲ میلیارد تومان» از صندوق صدقات بیرون آورده‌اند!

همچنین حدود ۳۲۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان جمع‌آوری کرده‌اند که پیش‌بینی شده تا پایان سال به ۴۰۰ میلیارد تومان هم برسد.

بحران اقتصادی و فساد گسترده مالی دستگاه‌های حکومتی، بر جمعیت تنگدستان کشور افزوده است. به واسطه عدم حمایت از فقرا و سرنوشت نامعلوم صدقات واریز شده مردم به صندوق‌های کمیته امداد، در مواردی فقرا شخصا از این صندوق‌ها پول‌‌های خرد و اسکناس‌‌های کم بها را برمی‌دارند. تصاویری هم از برداشتن پول از صندوق‌های صدقات در فضای مجازی منتشر می‌شود که عمده نظر کاربران به این موضوع برداشت «حق»ی است که از آنان ضایع شده و به آنان پرداخت نمی‌شود.

بنا به گزارش این مقام کمیته امداد، باوجود مشکلات و بحران اقتصادی کمک‌های مردمی در جشن عاطفه‌ها نسبت به سال ۹۶، رشد ۷۰ درصدیداشته و ۳۱۰ میلیارد تومان وارد منابع کمیته امداد امام خمینی شده است!
۱۸۲ میلیارد تومان زکات با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.

کمیته امداد به دلیل کاهش ارزش ریال و جلوگیری از برداشت پول از این صندوق‌ها، همچنین اقدام به نصب صندوق صدقات الکترونیک کرده است!