<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جا‌م‌جم: در سوریه ما کاشتیم دیگران خوردند – Kanal Yek TV

جا‌م‌جم: در سوریه ما کاشتیم دیگران خوردند

روزنامه جام جم در یک یادداشت اعتراضی به نقش کمرنگ ایران در بازسازی سوریه پرداخته و نوشته است: 

به نظر می رسد نقش ایران در بازسازی و رشد سوریه کمتر از هم پیمانانش باشد… کشوری که خاکش با حمایت های ایران آزاد می شود ولی اقتصاد آن را کشورهایی مانند ترکیه و عربستان قبضه می کنند… اروپایی ها با تاسیس شرکت های پوششی در لبنان در حال گسترش نفوذ اقتصادی خود در سوریه هستند.

کارخانه‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬بازاریابی‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬هم‭ ‬تلاشی‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تاجر‭ ‬سوری‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬نمایندگی‭ ‬چند‭ ‬برند‭ ‬مطرح‭ ‬لوازم‭ ‬خانگی‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬محصولات‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬سفر‭ ‬کرد،‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬کارخانه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬همکاری‭ ‬نکردند‭ ‬و‭ ‬آشکارا‭ ‬می‌گفتند‭ ‬بازار‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬برایشان‭ ‬جذاب‭ ‬نیست‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬سوریه‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تجربه‭ ‬یک‭ ‬عراق‭ ‬جدید‭ ‬باشد‭. ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬خاکش‭ ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬ایران‭ ‬آزاد‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬اقتصاد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬قبضه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬با‭ ‬اروپا‭ ‬تعامل‭ ‬اقتصادی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬اروپایی‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬شرکت‌های‭ ‬پوششی‭ ‬در‭ ‬لبنان،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬نفوذ‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬هستند‭.‬

باید‭ ‬دید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬پرسود‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬چقدر‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬بکر‭ ‬آن‭ ‬قربانی‭ ‬نگاه‭ ‬سیاسی‭ ‬حامیان‭ ‬غرب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬بستن‭ ‬با‭ ‬ااصل‭ ‬کاری‭ ‬هاب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬ناب‭ ‬چشم‭ ‬می‌پوشیم؟