<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جایی که یک میلیارد یورو را برای دارو و تجهیزات پزشکی مولا خور میکنند، راه نجات پشتیبانی ملت است. – Kanal Yek TV

جایی که یک میلیارد یورو را برای دارو و تجهیزات پزشکی مولا خور میکنند، راه نجات پشتیبانی ملت است.

 

یک دستگاه همودیالیز پیشرفته با هزینه ریالی ۸۷۰میلیون ریال از محل فروش اموال مرحوم سکینه جعفری کردخیلی از بیماران سرطانی که همه دارایی خود را برای کمک به بیماران اختصاص داده بود ، خریداری و به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری اهدا شد.

در جهت تکریم خیرین سلامت ، بر روی این دستگاه مشخصات اهداء کنندگان (مرحوم سکینه جعفری کردخیلی و فرزند مرحومش مایده علیزاده) نصب شد تا همواره یاد و خاطره این عزیزان که تقریبا همه دارایی خود را به این امر خیر و خداپسندانه اختصاص دادند همواره، گرامی داشته شود.