<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تمام متخلفین واردکننده خودرو به قید ضمانت آزاد هستند – Kanal Yek TV

تمام متخلفین واردکننده خودرو به قید ضمانت آزاد هستند


مهدی دادفر، عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو:

پرونده تمام افراد وارد کننده خودرو اعم از حقیقی و حقوقی که در لیست 19 صفحه‌ای منتشر شده از سوی وزارت صنعت وجود داشت در شعبه 5 دادسرای ناحیه 28 در حال رسیدگی و در مرحله بازپرسی است.

تمام افراد حاضر در لیست به این شعبه احضار شدند و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند.

ما خودمان مدعی هستیم و معتقدیم بایستی با تمام اجزای این تخلف و فساد برخورد صورت بگیرد کما اینکه سال گذشته هنگامی که سایت ثبت سفارش بسته شد به صورت رسمی در دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت خود را به ثبت رساندیم./ ایلنا