<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ترور دانشمند هسته ای_موشکی در تهران – Kanal Yek TV

ترور دانشمند هسته ای_موشکی در تهران

دانشمند ترور شده «محسن فخری زاده» است.محسن فخری زاده از دانشمندان موثر و رده بالای حوزه تحقیقات علمی در کشور بوده است

او تنها دانشمندی بود که نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود و رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده بودند که نقشه ترور وی در یک بار سال‌های گذشته شکست خورده بود.

رسانه‌های اسرائیلی ادعا کرده بودند که نام این دانشمند از طریق لیست‌های سازمان ملل به دست موساد رسیده است.