<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تجمع جوانان بیکار استان کرمان – Kanal Yek TV

تجمع جوانان بیکار استان کرمان

جمعی از جوانان بیکار ساکن شهرهای رفسنجان و پاریز در استان کرمان ایران در اعتراض به اشتغال غیربومی‌ها در مجتمع مس سرچشمه امروز برای چهارمین روز متوالی در مقابل این مجتمع تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری “ایلنا”، معترضان خواستار تغییر اساسی معادلات اشتغال و جذب بومی‌ها در این مجتمع عظیم هستند و می‌گویند: چرا باید آلودگی نصیب ما باشد و اشتغال نصیب غیربومی‌ها؟ ما بومی‌های رفسنجان، محکوم به تحمل آلایندگی محیطی و بیکاری هستیم اما فرصت‌های شغلی نصیبِ غیربومی‌ها می‌شود.

لازم به ذکر است از پنج‌شنبه هفته گذشته، چند صد نفر از جوانان بومی رفسنجان ایران در اعتراض به بیکاری و اشتغال غیربومی‌ها در مس سرچشمه دست به اعتراض زده‌اند.