خانه >> ایران >> تاکید روحانی بر طرح انتقال آب دریاها به مرکز ایران

تاکید روحانی بر طرح انتقال آب دریاها به مرکز ایران

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، خواستار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتقال آب دریاها به مرکز ایران و همچنین آب شیرین‌کن‌ها شد.

او روز پنجشنبه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه شیرین‌سازی و انتقال آب دریاها به بخش‌های مورد نیاز در کشور را ضروری خواند.

روحانی گفت که با این اقدام سرمایه‌گذاران به اصل سرمایه خود و سود حاصل از آن دست خواهند یافت.

طرح‌های انتقال آب دریاها به مناطق مرکزی ایران در ۲۰ سال گذشته مطرح بوده و انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

سال گذشته نیز ۴۰ نماینده مجلس ایران به طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض کردند.