<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بیش از ۲۵۰ نماینده پارلمان اروپا خواهان تحریم سپاه شدند – Kanal Yek TV

بیش از ۲۵۰ نماینده پارلمان اروپا خواهان تحریم سپاه شدند

بیش از یک سوم از نمایندگان پارلمان اروپا بیانیه‌ای را در محکومیت “نقض حقوق بشر در ایران” امضا کرده‌اند و خواهان تحریم سپاه پاسداران شده‌اند.

این بیانیه که به امضای ۲۶۵ نماینده رسیده توسط ژرار دوپره، رئیس گروه “دوستان ایران آزاد” در پارلمان تهیه شده که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.

آقای دوپره سیاستمدار بلژیکی از نمایندگان نزدیک به سازمان مجاهدین خلق و مریم رجوی رهبر این سازمان است.

بیانیه ضمن انتقاد از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و اعدام های صورت گرفته در ایران طی چهار سال ریاست جمهوری او، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کابینه آقای روحانی را عضو کمیته صادرکننده حکم اعدام صدها زندانی ایرانی در تابستان ۱۳۶۷ خوانده و از نهادهای بین المللی حقوق بشری خواسته که کمیته ای برای تحقیق درباره این اعدام ها تشکیل دهند.

تعداد زیادی از این زندانیان اعدام شده از طرفداران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.

نمایندگان امضا کننده بیانیه، به دولت های اروپایی پیشنهاد کرده اند که با هدف متوقف کردن اعدام ها در ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر، روابط خود را با این کشور “مشروط” کنند.