<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بیانیه «دومین گروه ۱۴ تن» از ایران – Kanal Yek TV

بیانیه «دومین گروه ۱۴ تن» از ایران

هموطنان گرامی

همانطور که مستحضر هستید ۱۴ تن از کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایران طی بیانیه‌ای ساختارشکنانه و با مطرح کردن خواسته هایی همچون “نه به جمهوری اسلامی”، خواستار استعفای رهبر نظام حاکم بر ایران شدند و از مردم جهان و مجامع حقوق بشری و دولتهای جهان خواستند حاکمان و دولت مردان حال حاضر رژیم ایران را نمایندگان مردم ایران ندانند و به رسمیت نشناسند. معضل استبداد سیاسی در ایران بدلیل ریشه دار بودن فرهنگ و تفکر آن، بدون ارائه یک راه حل اساسی قابل حل نیست. ملت ایران در قرون متمادی و با رنج بیشمار، در تعارضات ریشه دار فرهنگ سیاسی در محاق ناتوانی و عقب ماندگی باقی ماند.

تمام تاریخ ایران گواه بیرحمی‌ها و شقاوتهایی است که بر ملت ایران رفته است. قرنها شلاق استبداد بیرحمانه بر پیکر بی روح مردم ایران نواخته شد، و علی رغم تلاش در باز ایستاندن چرخه استبداد توسط شخصیتها و جریانات سیاسی، متاسفانه استبداد در ایران نهادینه شده است.

ما ۱۴ تن بر این باوریم جنبش دموکراسی خواهی ایران خروج از دوران استبداد را آغاز کرده است و در این راستا نیاز به حمایت همه مردم و آزادیخواهان و دلسوزان این مملکت دارد. از این رو ضمن تائید و تاکید بر درخواست‌های مطروحه در بیانیه معروف به ۱۴ تن، پای بندی خود را به اصول زیر که مورد توافق است اعلام می‌داریم و از همه ایرانیان و آزادیخواهان خواستار حمایت و یاری هستیم.

۱- گذار مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی با رفراندوم آزاد زیر نظر مجامع جهانی
۲- جدایی کامل دین از سیاست
۳- پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن
۴- پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و آموزش به زبان مادری رایج در سرزمین ایران
۵- تاکید بر حقوق برابر همه‌ی اقوام ایرانی
۶- حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران
۷- تاکید بر برابری حقوق زن و مرد
۸- تاکید بر دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
۹- حکومتی دموکراتیک برخاسته از رای مستقیم ملت و انتخابی بودن کلیه نهادها و مسولیت‌ها بر پایه حکومتی غیر متمرکز

***

۱- امیر مسعود اکبر آبادی
۲- علیرضا امینی
۳- هاشم امینی
۴- مژگان بیانی
۵- حسین پیرورامی
۶- ابراهیم حسن زاده
۷- محمدرضا خوانساری
۸- یاسر خدری
۹- محمد دهقان
۱۰-آرش سلیمانی
۱۱- افسون شریفی
۱۲- منصور فرجی
۱۳- احسان کلبادی
۱۴- اسماعیل مفتی زاده

***

تکثیر از” کمیته حمایت از ۱۴ کنشگر سیاسی در خارج از کشور”