<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بریتیش ایرویز از 22 سپتامبر پروازهای تهران را متوقف می‌کند – Kanal Yek TV

بریتیش ایرویز از 22 سپتامبر پروازهای تهران را متوقف می‌کند

 شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرد که از تاریخ 22 سپتامبر به پروازهای مستقیم خود از لندن به مقصد تهران پایان می‌دهد.

بر این اساس آخرین برنامه پرواز این شرکت هواپیمایی از تهران به لندن نیز 23 سپتامبر خواهد بود.

گفتنی است بریتیش ایرویز 23 آگوست اعلام کرده بود که به دلایل اقتصادی به پروازهای لندن-تهران پایان خواهد داد.