<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> «برخی طرح‌های اشتغالزایی آبروی ایران را در جهان می‌برد» – Kanal Yek TV

«برخی طرح‌های اشتغالزایی آبروی ایران را در جهان می‌برد»

 

به گزارش ایلنا، محمد رضا ملکشاهی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «مذاکرات دستمزد همواره یکی از پرچالش‌ترین مباحث بین کارگر و کارفرما بوده است.»

او راهکار سرمایه محورانه خود که مبنایش رد هرگونه قرارداد کاری حول دستمزد مناسب و شایسته برای یک زندگی انسانی را چنین ارائه داد: «بهترین روش آن است که دستمزد بر مبنای عملکرد باشد و کارگری که بهتر کار می‌کند، دستمزد بیشتری دریافت کند.»

ملکشاهی راد در خصوص طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای پرداخت دستمزدهای پایین به کارگران به بهانه اشتغالزایی تهیه کرده‌اند، گفت: «متاسفانه در کشور ما همه چیز را بخشی می‌نگرند که به زیان کارگر تمام شود.»

این عضو کمیسیون عمران مجلس از کارفرمایان بخش خصوصی خواست با رفتار خود کاری کنند که دستمزد، ابزاری برای انگیزه و راندمان کارگاه بشود و گفت: «این چه سیاست غلطی است که کارگر را تحت فشار بگذاریم، زندگی‌اش به دلیل دستمزد پایین تامین نشود، راندمان کارگاه پایین بیاید و کارگر ناراضی باشد.»

 

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه اصول قانون اساسی دولت را مکلف کرده که برای مردم شغل ایجاد کند یا شرایط اشتغالزایی را تسهیل کند، گفت: «کدام شهری را سراغ دارید که بتوان هزینه یک خانواده 4 نفره را با ماهی 500 هزار تومان تامین کرد؟! این طرح‌ها آبروی ایران را در جهان می‌برد و بهانه‌ای برای انتقاد گسترده از قوانین خواهد شد.»