خانه >> ایران >> برای هر استان سیل زده یک وزیر معین توسط دولت تعیین می شود

برای هر استان سیل زده یک وزیر معین توسط دولت تعیین می شود

 

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: با تاکید وزیر کشور برای هر استان سیل زده یک وزیر معین توسط دولت تعیین می شود که تا تثبیت اوضاع، امورات را نظارت و پیگیری خواهند کرد.

این تصمیم ظاهرا در جلسه اخیر شورای عالی مدیریت بحران اتخاذ شده است.

وی افزود: وزیر معین هر استان سیل زده در دولت تعیین و به صورت جدی و فوق العاده در استانهای حادثه دیده تا تثبیت اوضاع، امورات را نظارت و پیگیری کند.

همچنین تمامی دستگاه های امدادی و اجرایی برای هر یک از استان های حادثه دیده نماینده ویژه جهت پیگیری و نظارت بر اقداماتی که آن دستگاه ها باید انجام دهند مشخص و به سازمان مدیریت بحران کشور معرفی می کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: گزارش نمایندگان ویژه دستگاه های امدادی و اجرایی برای سازمان مدیریت بحران کشور به صورت مستمر ارسال و پیگیری خواهد شد. 

سامانی در ادامه منت گذاری های دولت بر سر مردم مدعی شد: مقرر شد در هر استان حادثه‌دیده با عنایت به ورود سیلاب به داخل منازل مسکونی و ماندگاری در ساختمان ها، تیم ویژه فنی با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت سازمان نظام مهندسی و شهرداری تشکیل و قبل از سکونت مجدد افراد، مقاومت و ایمنی سازه ها را مورد بررسی قرار دهند.

با توجه به خبر «امیدوار کننده» سخنگوی وزارت کشور باید گفت که اگر دو مورد سیل یا زلزله دیگر رخ دهد می توان امیدوار بود که برای هر استان بلا دیده یک رئیس جمهور و یا ولی فقیه ویژه هم تعیین شود که کارها در این مملکت ملوک الطوایفی سریعتر روی غلتک بیفتد.