<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بدهی دولت و بخش‌خصوصی به بانک‌ها از ۳۶۰ میلیارد دلار گذشت – Kanal Yek TV

بدهی دولت و بخش‌خصوصی به بانک‌ها از ۳۶۰ میلیارد دلار گذشت

 

مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسید که بر پایه نرخ دلار رسمی که دولت در محاسبات بودجه از آن استفاده می‌کند، نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار است.

بر پایه داده‌های اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران، بدهی بخش دولتی به بانک ها در پایان آذرماه گذشته به بیش از ۳۰۲.۸ هزارمیلیار دتومان رسیده است.

بیش از ۸۹ درصد این بدهی متعلق به دولت و تنها کمتر از ۱۱ درصد آن مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مقایسه با آذرماه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۲۵ هزار و ۶۲۲ میلیاردتومان یعنی ۸.۴ درصد بدهی کنونی بخش دولتی به بانک‌ها بوده است.

در واقع طی ۱۲ سال گذشته بدهی بخش دولت به بانک‌ها نزدیک به ۱۲ برابر شده است.

همچنین بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در پایان آذرماه گذشته به بیش از ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است. لذا در این مدت، بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها نزدیک به ۱۰ برابر شده است.

 

مجموع بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران معادل ۸۵ درصد نقدینگی کل کشور و سرانه آن به ازای هر ایرانی بیش از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. رقم ۱۵۱۱ هزارمیلیارد تومانی بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی معادل ۳۶۰ میلیارد دلار و بر اساس نرخ دلار ۱۳ هزارتومانی بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار است.