<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> باقری کنی در زندان فشافویه: امروز دولت‌های غربی نمی‌توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند و از حقوق یک یا چند فرد متهم و یا مجرم دفاع کنند. – Kanal Yek TV

باقری کنی در زندان فشافویه: امروز دولت‌های غربی نمی‌توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند و از حقوق یک یا چند فرد متهم و یا مجرم دفاع کنند.

 

معاون رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و دبیر ستاد حقوق بشر در از ندامتگاه تهران بزرگ(زندان فشافویه) بازدید کرد.

ایشان با تاکید بر رعایت حقوق متهم و مجرم از یک سو و حقوق شاکی و جامعه از سوی دیگر گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که واحد سنجش حبس به جای «سال»، نه حتی ماه و هفته و روز، بلکه «ساعت» باشد.
علی باقری کنی در بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ با تأکید بر این که هر چند اداره زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، ولی اداره مطلوب و بهینه زندانها نیازمند انجام وظایف و تکالیف قانونی دیگر دستگاه ها و کمک به سازمان زندانها در این زمینه است، افزود: با وجود این که نمی‌توان منکر نقش محوری فرد در ارتکاب جرم و بزه شد، ولی نمی توان از نقش تأثیرگذار بسیاری از دستگاه‌ها در جلوگیری از انحراف فرد یا سوق دادن وی به سمت بزه به‌ راحتی گذشت که در این میان موضوع اهمال و سستی یا ترک فعل‌های مراجع ذیربط اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه سازمان زندان‌ها مسئول مستقیم صیانت از حقوق زندانیان است، اظهار داشت: وظیفه سازمان زندان‌ها رافع مسئولیت دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیست؛ به‌ویژه در زمینه بازاجتماعی کردن زندانیان مسئولیت‌های سنگینی متوجه مراجعی مانند حوزه و دانشگاه است.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: شاخص “زندانبانی تراز” باید این باشد که خانواده زندانی غیر از دوری و فراق از فرد زندانی هیچ نگرانی و دغدغه‌ای درباره سلامت، آسایش، رفاه و نشاط وی در زندان نداشته باشد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به ادعای برخی دولت‌های غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران گفت: بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران، دولت‌های غربی هستند که با وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه، حقوق همه مردم ایران را زیر پا گذاشته با گستاخی تمام و به دروغ مدعی حمایت از حقوق یک یا چند فرد متهم و یا مجرم هستند.
باقری کنی افزود: امروز دولت‌های غربی نمی‌توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند، بلکه باید تمام قد در جایگاه متهم در برابر ملت ایران بایستند و پاسخگوی جنایات و خسارات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر آحاد مردم ایران باشند.
بازدید از بخش‌های مختلف این زندان و دیدار با مددجویان در کنار بررسی اقدامات و خدمات سازمان زندان‌ها بر اساس شاخص‌های حقوق بشر از جمله مهمترین محورهای این بازدید بود.
در این بازدید ١٢ ساعته که محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز حضور داشت، بر رعایت حقوق زندانیان و اطمینان از تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها تأکید شد.
رئیس سازمان زندان ها در پایان این بازدید ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بتوانیم مشکلات زندانیان را به حداقل رسانده و رعایت حقوق آنان را ارتقا بخشیم و اجازه ندهیم زمینه سوء‌استفاده دشمنان فراهم شود.
اثربخشی و ضرورت حضور مداوم قضات در زندان برای رسیدگی به مطالبات مددجویان، ارتقای سطح بهداشت، رفع مشکل کم آبی، ساخت و مرمت ورودی زندان و محل تردد خانواده ها و نیز توسعه ناوگان رفت و آمد ایشان از جمله محورهای مورد تاکید در این بازدید بود.
رئیس سازمان زندانها و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه حضور در ندامتگاه از فعالیت گروه پزشکان جهادی که در حال ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بودند نیز بازدید کردند.