خانه >> ایران >> بازگشت به کار اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه

بازگشت به کار اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه که در جریان اعتراضات سال گذشته کارگران این شرکت بازداشت و در شهریور ماه امسال به تحمل چهارده سال حبس محکوم شده بود صبح امروزجمعه پانزدهم آذر در میان استقبال کارگران به محل کار خود بازگشت.

کانال مستقل کارگران هفت تپه ضمن تأیید این خبرنوشته است بازگشت بکارفوری آقای اسماعیل بخشی به عنوان یکی از شروط تعلیق اعتصاب از سوی کارگران اعلام شده بود.

کارگران نیشکر هفت تپه همچنین اعلام کرده اند که در انتظار پاسخ و اجرای سایر تعهدات کارفرما هستند و در غیر اینصورت اعتصاب و اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.