<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بازگشت استاد به دانشگاه پس از دست درازی به دانشجوی دختر – Kanal Yek TV

بازگشت استاد به دانشگاه پس از دست درازی به دانشجوی دختر

یکی از اساتید دانشگاه شریف که طبق گزارش‌های خبری منتشر شده در خبرگزاری‌ها بنابر حکم کمیته انضباطی اساتید این دانشگاه اخراج شده بود، کلاس او از ترم جدید در این دانشگاه برقرار خواهد بود.

به گزارش انصاف نیوز، متن نامه‌ی ۱۶۵ نفر از دانشجویان هوافضای دانشگاه شریف در آبان ماه سال گذشته به وزارت علوم که در ایسکانیوز منتشر شده، در پی می‌آید:

«در نیم سال اول تحصیلی ۹۴-۹۵ تعرض و دست درازی یکی از اساتید دانشکده هوافضا دانشگاه شریف به یکی از دانشجویان دختر پس از بررسی های فراوان به صدور حکم اخراج استاد مذکور از دانشگاه صنعتی شریف توسط کمیته انضباطی اساتید منجر شد؛ اما در کمال ناباوری هیئت تجدید نظری در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) حکم وی را به یک سال انفصال از خدمت تقلیل بخشید.

ریاست دانشگاه صنعتی شریف به طور کامل در جریان اتفاقات پیش امده قرار دارند و بر خلاف برخی اساتید حامی ایشان در دانشکده، بر این عقیده اند که فرد خاطی می بایست اخراج می شد؛ اما علیرغم تلاش های ایشان باز هم توفیقی در جلوگیری از حضور استاد خاطی در دانشگاه شریف حاصل نگردید.

از آنجا که حضور این استاد در فضای دانشگاه در روزهای گذشته سبب سلب آرامش دانشجویان و اساتید شده است و به نوعی تعرض به حریم امن دانشجو و تعدی به حیثیت دانشگاه تلقی می گردد، دانشجویان امضا کننده این نامه از حضرتعالی درخواست دارند به استناد جایگاه قانونی خود برای حفظ شان و منزلت جایگاه استاد و احترام به شخصیت و حریم دانشجویان برترین دانشگاه صنعتی کشور نسبت به اخراج استاد خاطی از دانشگاه اقدامات لازم را انجام دهید و با اخذ تدابیر شایسته از بروز این گونه مسائل در آینده جلوگیری فرمایید.»

این نامه به حسن عابدی جعفری، محمود صادقی، علی مطهری و محمدرضا عارف رونوشت شده بود.