<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بازرسی وضعیت پوشش دانشجویان – Kanal Yek TV

بازرسی وضعیت پوشش دانشجویان

شهروند گزارشگر از صف دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرکز برای بررسی وضعیت پوشش‌‌شان هنگام ورود گزارش تهیه کرده و می‌گوید برخی از این دانشجویان به دلیل پوشش از ورود به دانشگاه منع شدند.