<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> افزایش ۵۰۰ درصدی روزهای طوفانی و ۷۰۰ درصدی بادها‌ی شدید در سیستان و بلوچستان – Kanal Yek TV

افزایش ۵۰۰ درصدی روزهای طوفانی و ۷۰۰ درصدی بادها‌ی شدید در سیستان و بلوچستان

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان می‌گوید در هفت ماهه نخست امسال تعداد روزهای همراه با طوفان گردوخاک در زابل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

محسن حیدری افزود: «در این مدت فراوانی وزش بادهای با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت و بیش از آن نیز ۷۰۰ درصد رشد داشته است‌.»

‌محسن حیدری به خبرگزاری ایسنا گفته است: «از ۲۱۶ روز سپری شده امسال تا پایان مهر ماه ۱۶۱ روز آن در زابل همراه با پدیده‌های خاکداری شامل باد و گردوخاک، طوفان گردوخاک و سایر پدیده‌ها بوده و تنها ۵۵ روز شرایط عادی و بدون پدیده‌های خاکدار در این منطقه حاکم بوده است‌.»

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود:«مهمترین نکته وزش بادهای امسال زابل افزایش شدت باد است. فراوانی وزش بادهای با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت و بیشتر از آن در زابل ۶۴ روز بوده که نسبت به سال گذشته ۷۰۰ درصد بیشتر شده است‌.»