<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> «افزایش قاچاق دارو» به خارج از ایران در ماه‌های اخیر – Kanal Yek TV

«افزایش قاچاق دارو» به خارج از ایران در ماه‌های اخیر

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از افزایش قاچاق دارو به خارج از مرزهای ایران در ماه‌های اخیر خبر داد.

ناصر ریاحی که ریاست اتحادیه واردکنندگان دارو را نیز بر عهده دارد، گفته از زمانی که نرخ ارز رسمی، ۴۲۰۰ تومان اعلام شد قاچاق دارو از داخل به بیرون از مرزها نیز افزایش یافته است.

وی با بیان افزایش کنترل داروها از سوی شرکت‌های توزیع در ماه‌های اخیر،گفت: «اما با کمال تاسف همچنان قاچاق هنوز وجود دارد و گستره آن وسیع است.»

این عضو هیئت ­­نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزوده که «بدتر از قاچاق آن است که دلالان جعبه خالی دارو را از بیمار ‌می‌خرند که معلوم است داروی تقلبی را داخل آن قرار ‌می‌دهند.»