<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اعلام ارزش ثروت هایی که یهودیان پس از ترک ایران باقی گذاشتند – Kanal Yek TV

اعلام ارزش ثروت هایی که یهودیان پس از ترک ایران باقی گذاشتند

 

طبق محاسبات انجام شده توسط دولت اسرائیل، یهودیانی که از ایران مهاجرت کردند، ثروت هایی به ارزش حدود 31.3 میلیارد دلار در این کشور باقی گذاشتند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وبسایت sem40.co.il، یهودیانی که در جریان دهها سال اخیر ایران و کشورهای عربی را ترک کرده اند، پس از خروج دارایی هایی به ارزش حدود 150 میلیارد دلار در این کشورها باقی نهاده اند.

گفته می شود این رقم بسیار کمتر از رقم سابق به میزان 250 میلیارد دلار است که اسرائیل قصد داشت به عنوان غرامت از ایران و کشورهای عربی تقاضا کند.

بر اساس این گزارش حدود 850 هزار نفر یهودی قبل از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 و پس از آن خانه های خود در ایران و کشورهای عربی خاورمیانه را ترک کرده اند.

 

یادآور می شود پارلمان اسرائیل در سال 2010 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن دریافت غذامت باید بخشی از هر پیمان صلح اسرائیل با هر کشور در خاورمیانه باشد. طبق گزارش شورای امنیت ملی اسرائیل یهودیان همچنین در لیبی 6.7 میلیارد دلار و در سوریه 1.4 میلیارد دلار ثروت به جا گذاشته اند.