<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> استاد دانشگاه خوارزمی: قدرت خرید طبقه کارگر «28 درصد» کاهش پیدا کرده – Kanal Yek TV

استاد دانشگاه خوارزمی: قدرت خرید طبقه کارگر «28 درصد» کاهش پیدا کرده

یک استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ایران، با بیان اینکه در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر «28 درصد» کاهش پیدا کرده بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را مربوط به «افزایش قیمت بنزین» دانست و اعلام کرد که «دو دهک پردرآمد جامعه» مالیات «اندکی» می‌پردازند و تحریم‌ها و افزایش قیمت بنزین بر ثروت آنها افزوده است.

وحید شقاقی، استاد دانشگاه خوارزمی در ایران، درباره کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت بنزین، یکشنبه 29 دسامبر 2019، به خبرگزاری ایلنا گفت: «اگر متوسط هزینه‌های مصرفی خانوارها در کل کشور را بین 3 تا 3.5 میلیون تومان و در کلانشهرها 4 تا 4.5 میلیون باشد، افزایش قیمت بنزین تقریبا 400 تا 500 هزار تومان بر هزینه‌های مصرفی خانوارها به طور میانگین اضافه کرده و این می‌تواند تقریباً حدود 8 درصد از قدرت خرید مردم را کاهش دهد».

شقاقی بخشی از «کاهش قدرت خرید مردم» را مربوط به «افزایش قیمت بنزین» دانست و با یادآوری نرخ تورم در ایران که سال گذشته «27 درصد» و امسال نیز «35 درصد» بود، از «تحمیل 60 درصد تورم به اقتصاد و مردم» خبر داد، در حالی که افزایش حقوق طبقه کارگر در دو سال «40 درصد» بوده است که به گفته او باعث شده 20 درصد از قدرت خرید مردم کارگر کاسته شود.

این استاد دانشگاه افزایش قیمت بنزین که باعث کاهش 8 درصدی قدرت خرید مردم شده را خاطرنشان کرد و گفت: «مجموعا در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر 28 درصد کاهش پیدا کرده که البته این برای کارمندان که 15 درصد افزایش حقوق داشتند، بیشتر است».

او بخشی از «کاهش قدرت خرید مردم» را مربوط به تحریم‌ها دانست و تاکید کرد که تحریم‌ها بیشترین فشار را بر «دهک‌های کم‌درآمد جامعه» وارد کرده است.

شقاقی بر اساس آمار اعلام کرد که «دو دهک پردرآمد جامعه» مالیات «اندک» می‌پردازند در حالی‌که این تحریم‌ها بر ثروت آنها افزوده است.

او از وجود ثروتمندانی خبر داد که با به کارگیری «رانت و فساد»، بیشترین «نفع» را از «تسهیلات بانکی» می‌برند چون از «تسهیلات ارزان‌قیمت» و «یارانه پنهان» استفاده می‌کنند.

شقاقی هشدار داد که اگر در شرایط تحریمی، اقتصاد اصلاح نشود «شکاف عمیق» در جامعه رخ می دهد.