<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ازدواج سالانه ۴۵ هزار کودک در کشور – Kanal Yek TV

ازدواج سالانه ۴۵ هزار کودک در کشور

 

روزنامه آرمان-  هر چند که طبق ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع است اما آمار ثبت احوال نشان می‌دهد که پدیده کودک همسری از سال 1390 به بعد پیوسته در حال افزایش است. 

بیش از 5 درصد ازدواج‌ها در ایران در کودکان زیر 15 سال اتفاق می‌افتد. وقتی به سالنامه آماری سال 1395 نگاه می‌کنیم، حدود 20 هزار پسر زیر 18 سال تقریبا حدود 3 درصد ازدواج‌ها را شامل می‌شود این رقم برای دختران حدود 190 هزار است یعنی حدود 27 درصد ازدواج‌ها برای دختران زیر 18 سال است. 

کودک همسری نه تنها سبب می‌شود افراد در نقش‌های پدری و مادری و همچنین همسری نتوانند به خوبی ایفای نقش نمایند، بلکه آسیب پذیری جسمی و روحی فرد کودک و در نهایت محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از انگ بی‌همسری نیز به وجود آید. طلاق گرفتن این کودکان سبب تداوم و گسترش زنانه شدن فقر و تداوم آسیب‌های اجتماعی می‌شود. 

این نوع ازدواج را اجباری می‌نامیم، برای اینکه کودکان به خواست واجباراطرافیان به این ازدواج تن می‌دهند.اولین پیامد این پدیده، تضییع حق انتخاب همسر، تضییع حق اشتغال، تضییع حق بهداشت فردی است. افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی مثل همسرآزاری، خشونت خانوادگی، طلاق، فرار ازخانه، بی‌خوابی و افزایش فحشا نیز از آسیب‌های کودک همسری هستند.

در آمارهای اعلام شده از سوی افراد مختلف، بیان شده که سالانه 45 هزار ازدواج در سنین کودکی انجام می‌شود؛ این ازدواج‌های از روی رضایت باطنی نیست و خودکشی در بین این دختران زیاد است.  

 

باید افزود: این گونه ازدواج ها، ازدواج مصلحتی است که از بالا تحمیل می‌شود. هنگامی که کودکان به سنی می‌رسند که می‌فهمند چگونه ازدواج کرده اند، آنگاه دچار مشکلاتی می‌شوند.