خانه >> ایران >> اخراج تعدادی از کارگران شرکتی مخابرات مشهد در آخرین روزهای سال

اخراج تعدادی از کارگران شرکتی مخابرات مشهد در آخرین روزهای سال

 

بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تعدادی از نیروهای شرکتی مخابرات در مشهد در روز بیست و هفتم اسفند نود و هفت از کار اخراج شدند.

این نیروها که به علت اعتصاب قدرتمند کارگران در سال نود و شش نیز اخراج و دوباره با پیگیری مجدانه با حکم اداره کار به محل کار برگشته بودند ، در روز گذشته اخراج شدند.

خواست نیروهای شرکتی مخابرات،یکسان سازی حقوق و از بین رفتن تبعیض بین خود و نیروهای رسمی، اجرای طرح طبقه بندی،برداشته شدن قراردادهای کاری موقت با مبالغ حداقلی،حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم و امنیت شغلی بوده است 

در حالیکه مدیریت مخابرات ایران چندی پیش قول تداوم کار تمام نیروها تا زمان بازنشستگی را داده بود.

 

عیدی مخابرات به خانواده های کارگران شرکتی مخابرات در آستانه سال نو ، بیکاری و اخراج و برچیدن حداقل معاش آنان شد.