<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> احتمال خانه دار شدن در تهران یک سوم کشورهای توسعه یافته است – Kanal Yek TV

احتمال خانه دار شدن در تهران یک سوم کشورهای توسعه یافته است


رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: اقشار کم درآمد تهران یک سوم اقشارهمانند خود در کشورهای توسعه یافته شانس خانه دار شدن دارند و حل این مساله نیازمند مداخله دولت با همکاری شهرداری ها برای تامین مسکن با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است.

به گزارش ایرنا مجید فراهانی روز یکشنبه در هشتاد و سومین جلسه علنی شورا اسلامی شهر تهران با اظهار داشت: مسکن و سرپناه مناسب را می توان پس از هوا، غذا و پوشاک، یکی از اساسی‌ترین نیازها برای داشتن زندگی با عزت و مبتنی بر کرامت انسانی دانست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: دسترسی اقشار مختلف به مسکن به امری کاملا نابرابر بدل شده و بسیاری از اقشار طبقه متوسط و کم درآمد در تامین مسکن خود با مشکلاتی مواجه شده اند.

فراهانی گفت: این افراد مجبور به تغییر الگوی تامین مسکن یعنی تغییر در محله سکونت و استفاده از واحدهایی با متراژ پائین تر شدند و برخی دیگر نیز از تهران به شهرهای اطراف مهاجرت کردند.

وی عنوان کرد: این تغییر بدون شک بر افزایش ترافیک، آلودگی هوا و افزایش آسیب های اجتماعی اثر دارد.

عضو شورا تاکید کرد: رشد شاخص قیمت خانه نسبت به درآمد، در مورد اقشار بسیار کم درآمد ایران به عددی بالای 30 رسیده که بیش از 3برابر کشورهای توسعه یافته است.

وی افزود: مردم تهران یک سوم اقشار کم درآمد کشورهای توسعه یافته شانس خانه دار شدن دارند و حل این مساله نیازمند مداخله دولت با همکاری شهرداری ها برای تامین مسکن با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است.