<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اجرای طرح برخورد با فروش لباس‌های نامتعارف در تهران – Kanal Yek TV

اجرای طرح برخورد با فروش لباس‌های نامتعارف در تهران

این رژیم از زورگویی نشات گرفته از اسلام یک لحظه باز نمی ایستد؛

از صبح امروز ماموران پلیس اماکن طرح برخورد با لباس‌های نامتعارف را در تهران آغاز کردند.

در این طرح که در فروشگاه‌های لباس بازار تهران اجرا شد با مغازه‌داران متخلف که لباس‌های نامتعارف مانند شلوار زاپ دار(پاره) و دارای نمادهای غربی را به فروش می‌رساندند، برخورد شد.

مغازه‌های فروشنده این نوع لباسها پلمب شد. / میزان