<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> آیین‌نامه جدید ابراهیم رئیسی برای اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام! – Kanal Yek TV

آیین‌نامه جدید ابراهیم رئیسی برای اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام!

در حالی‌ که یک وکیل دادگستری گفته بود، ابراهیم رئیسی بر تغییر نوع اعدام‌ها برای امکان اهدای عضو توسط محکومان تاکید دارد، سخنگوی قوه‌قضاییه می‌گوید «از ناحیه قوه‌قضاییه هیچ ابلاغیه، آئین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.»

به گزارش کیهان لندن، رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری ۲۷ خردادماه ۱۳۹۸ از صدور آیین‌نامه جدید اجرای احکام کیفری توسط ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خبر داد که در ماده ۴۷ آن، «بحث اهدای عضو محکوم به اعدام» مطرح شده است.

به گفته این وکیل دادگستری، در این ماده آمده است:‌«چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.»

غلامحسین اسماعیلی امروز شنبه اول تیرماه درباره موضوع اهدای عضو محکومان به اعدام اظهار داشت که «قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.»

وی تأکید کرده که «اکنون از ناحیه قوه قضائیه هیچ ابلاغیه، آئین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.»

اسماعیلی خاطرنشان کرد: «بطور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.»