<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> آمریکا و شش کشور حوزه خلیج فارس، ۲۵ نهاد و شخص در ارتباط با حکومت اسلامی را تحریم کردند – Kanal Yek TV

آمریکا و شش کشور حوزه خلیج فارس، ۲۵ نهاد و شخص در ارتباط با حکومت اسلامی را تحریم کردند

ایالات متحد آمریکا و شش کشور عرب حوزۀ خلیج فارس امروز چهارشنبه سی ام اکتبر مشترکاً حزب الله لبنان و حکومت ایران را هدف تحریم قرار دادند. خزانه داری آمریکا با اعلام این خبر افزوده است که تحریم های جدید بیست و پنج نهاد و شخصیت وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران را آماج تحریم هایی قرار داده که تا امروز بی سابقه و مهمترین مجازات هایی به شمار می روند که آمریکا و شش کشور عرب حوزۀ خلیج فارس مشترکاً وضع کرده اند.

خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که برخی از شرکت هایی که آماج این تحریم ها قرار گرفته اند حامیان مالی شبه نظامیان بسیج هستند که برای سرکوب مخالفان داخلی در ایران به کار گرفته می شوند.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، تصریح کرده است که اعمال تحریم های جدید همزمان است با سفر وی به منطقه و اینکه او امیدوار است بتواند در جریان این سفر مبارزه علیه حمایت مالی از تروریسم را تقویت کند. به گفتۀ وزیر خزانه داری آمریکا هدف از تحریم های جدید از میان بردن شبکه های مالی رژیم ایران در حمایت مالی از تروریسم و در عین حال قدرت نمایی و وحدت کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل حکومت ایران است.

خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که از مجموع شرکت ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی تحریم شده بیست و یک شرکت وابسته به یک شبکۀ گسترده ای هستند که از شبه نظامیان بسیج در ایران حمایت مالی می کنند. چهار شخصیت حقیقی تحریم شده نیز وابسته به حزب الله لبنان هستند که عملیات و فعالیت های مالی و اطلاعاتی این گروه را در عراق هماهنگ و هدایت می کنند.