خانه >> ایران >> آمار وحشتناک خودکشی در شهر‌هایی که بیشترین بیکار را دارد

آمار وحشتناک خودکشی در شهر‌هایی که بیشترین بیکار را دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به رتبه دوم خوزستان در کشور از نظر نرخ بیکاری گفت: آمار وحشتناک خودکشی در شهرستان‌های استان به ویژه شهرستان‌هایی که آمار بیکاری بیشتری دارند را در چند ساله اخیر مشاهده کردیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: طبق آمار رسمی در سال ۹۶ ما رتبه سوم بیکاری کشور را پیدا کردیم. در سال ۹۷ براساس طرح آمارگیری اشتغال فصلی در تابستان رتبه ما رتبه دوم کشور بود. اگر به همین منوال پیش برویم رتبه یکم را کسب می‌کنیم. نتیجه این مسائل این می‌شود که ما در آمار‌های تحت پوشش بهزیستی رتبه یک کشور و در آمار‌های تحت پوشش کمیته امداد رتبه ۶ کشور را داریم. نتیجه این می‌شود که آمار وحشتناک خودکشی در شهرستان‌های استان بویژه شهرستان‌هایی که آمار بیکاری بیشتری دارند را در چند ساله اخیر مشاهده کردیم.

 

حاجتی خاطرنشان کرد: شهرستان‌های شادگان و مسجدسلیمان جزو شهرستان‌هایی هستند که بالاترین نرخ بیکاری را دارند. با ابزار‌های استانی که در اختیار ما است چندان نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هر وقت نیز می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم در جایی مجموعه نفت اجازه سرمایه گذاری نمی‌دهد و می‌گوید کل اهواز در حوزه نفتی است. همه خوزستانی‌ها باید از اهواز و خوزستان خارج شوند یا باید امکان سرمایه گذاری به ما داده شود. /ایسنا