<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> آمار زخمی های زلزله کرمانشاه به ۵۴ نفر رسید – Kanal Yek TV

آمار زخمی های زلزله کرمانشاه به ۵۴ نفر رسید

زلزله ای به قدرت ۵.۳ درجه روز یکشنبه استان کرمانشاه در غرب ایران را لرزاند که براساس آخرین گزارش ها ۵۴ زخمی به جا گذاشته است.

این زلزله شهر سرپل ذهاب را لرزاند که یکی از شهرهایی بود که پاییز گذشته در زلزله ۷.۲ درجه ای این منطقه خسارت دیده بود. آن زلزله در نواحی مرزی غرب ایران حدود ۶۰۰ کشته به جا گذاشت.

به گزارش ایرنا صائب مدرسی، رئیس مرکز فوریت های پزشکی قانونی کرمانشاه، گفته است که شمار زخمی های زلزله یکشنبه به ۵۴ نفر رسیده است که به سرپل ذهاب، گلانغرب و قصرشیرین مربوط است.

او گفت: “بیشتر این مصدومان به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند و تنها چند نفر هم اکنون در بیمارستان های سرپل ذهاب و کرمانشاه بستری هستند.”

زلزله ای به قدرت ۵.۳ درجه روز یکشنبه استان کرمانشاه در غرب ایران را لرزاند که براساس آخرین گزارش ها ۵۴ زخمی به جا گذاشته است.

این زلزله شهر سرپل ذهاب را لرزاند که یکی از شهرهایی بود که پاییز گذشته در زلزله ۷.۲ درجه ای این منطقه خسارت دیده بود. آن زلزله در نواحی مرزی غرب ایران حدود ۶۰۰ کشته به جا گذاشت.

به گزارش ایرنا صائب مدرسی، رئیس مرکز فوریت های پزشکی قانونی کرمانشاه، گفته است که شمار زخمی های زلزله یکشنبه به ۵۴ نفر رسیده است که به سرپل ذهاب، گلانغرب و قصرشیرین مربوط است.

او گفت: “بیشتر این مصدومان به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند و تنها چند نفر هم اکنون در بیمارستان های سرپل ذهاب و کرمانشاه بستری هستند.”