<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان – Kanal Yek TV

۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان

زهرا پورملایی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از کمبود شدید فضای استاندارد آموزشی و وجود ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد.

پور ملایی فقر مالی و ناتوانی در تامین امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای تامین مخارج زندگی، دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و قرار داشتن در مناطق دور افتاده را از جمله عوامل موثر در جاماندن دانش آموزان از تحصیل عنوان کرد.