<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> یورش پلیس به دفترهای بزرگترین بانک آلمان به ظن پولشویی – Kanal Yek TV

یورش پلیس به دفترهای بزرگترین بانک آلمان به ظن پولشویی

امروز پنجشنبه در مأموریتی متشکل از حدود ۱۷۰ مأمور دادستانی، اداره جنایی فدرال، اداره مالیات و پلیس، چندین دفتر دویچه بانک آلمان به ظن پولشویی تفتیش شد. دو کارمند دویچه بانک و “دیگر مسئولان هنوز ناشناس” این مؤسسه مالی هدف پیگرد هستند.

به گزارش دویچه وله، دادستانی آلمان این افراد را متهم می‌کند که به مشتریان در تأسیس شرکت در بهشت‌های مالیاتی کمک کرده‌اند. از قرار معلوم در جریان این امور پول‌های به‌دست آمده از اقدامات غیرقانونی به حساب‌های دویچه بانک ریخته شده‌اند، بدون این‌که کارمندان آن را به ظن پولشویی اعلام کرده بوده باشند.

بازرسان از جمله با بررسی داده‌های مربوط به اسناد پاناما که در اختیار اداره جنایی فدرال بوده متوجه این فعالیت‌ها شده‌اند.