خانه >> خبر اول >> همراهی 3 سازمان فرهنگی ـ اجتماعی برای برگزاری روز کوروش بزرگ

همراهی 3 سازمان فرهنگی ـ اجتماعی برای برگزاری روز کوروش بزرگ

Credited by Hiva

در یک اقدام بزرگ، سه نهاد فرهنگی «بنیاد میراث پاسارگاد»؛ «جنبش فرهنگی ما هستیم» و «شرکت کتاب» مشترکا” روز جهانی کوروش  بزرگ را همراه با ایرانیان در لس آنجلس (آمریکا)  و کلن (اروپا)  جشن می گیرند

محل و ساعت  برگزاری  روز  کوروش بزرگ در لس آنجلس:

پنجشنبه 28 اکتبر 2021 از ساعت 4 تا 7 بعدازظهر

محوطه شهرداری وست لس انجلس در بلوار سانتامونیکا

اداره کننده ی برنامه (ام سی) خانم آزیتا شیرازی و با حضور برخی از  هنرمندان و گروه های موسیقی.

مسئول روابط عمومی  لیلا مینوچهر

USA-Rep@mahastim.cc

Credited by Hiva

 زمان  و محل  برگزاری  روز  کوروش بزرگ در کلن

شنبه 30 اکتبر 2021

Neumarkt

50667 Koln

49-178-8549216+