<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نوبخت: بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار داریم – Kanal Yek TV

نوبخت: بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار داریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در برنامه 5 ساله حداکثر بتوانیم 750 هزار نفر را وارد بازار کار کنیم گفت:ما بیش از ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بیکار داریم.

به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت کار با معاونت علمی ریاست جمهوری، گفت: در برنامه پنج ساله پیش بینی کردیم سالی ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می شود و با ادامه روال گذشته حداکثر بتوانیم همین تعداد شغل را ایجاد کنیم در حالی‌که ما بیش از ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بیکار داریم.

نوبخت اظهار داشت: اینکه از ۲۰۰ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر کار آفرین برسیم باز هم تعداد زیادی بیکار هستند برای همین برنامه ریزی شد که سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم که حدود ۳۰۰ هزار نفر از افراد بیکار قبلی هم به شاغلین بپیوندد.

وی افزود: بهار امسال ۷۱۱ هزار نفر وارد بازار کار شدند و ما تلاش کردیم با انجام برنامه هایی به ویژه طرح های عمرانی کارهایی را انجام دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی صرف کرده‌ایم که این بیش از پنج برابر سال قبل است؛ به این معنا که اعتبارات طرح های عمرانی نسبت به سال قبل پنج برابر شد و بجز ۷۱۱ هزار نفر، ۴۰ هزار نفر دیگر هم وارد بازار کار شدند ولی این به این شکل است که از یک استخر یک پیاله آب برداریم که تاثیری ندارد. به همین دلیل امسال برای ۱ میلیون و ۳ هزار نفر فرصت شغلی برنامه ریزی کردیم.