<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> موج اخراج کارمندان آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها در ادارات دولتی – Kanal Yek TV

موج اخراج کارمندان آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها در ادارات دولتی

روزنامه همشهری در گزارشی نوشت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی آشپرخانه‌ها و آبدارخانه‌ها در ادارات دولتی منجر به موج اخراج کسانی شده که در این بخش مشغول به کار بوده‌اند.

همشهری روز سه‌شنبه ۱۳ خردادماه در بخشی از این گزارش به نقل از یکی از کارمندان بخش آبدارخانه یک اداره دولتی نوشته که در پی تعطیلی بخش آبدارخانه، این اداره‌ بودجه شرکت تامین نیروی انسانی را نپرداخته و آن‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.

این روزنامه نوشت: «کرونا اول منجر به دورکاری کارکنان این بخش‌ها شده بود و حالا این بخشنامه در مرحله بعد آن‌ها را در معرض تعدیل قرار داده است.»

در ادامه گزارش اشاره شده که این افراد بیشتر با قراردادهای خدماتی و حداقل درآمد جذب شده و اکنون کف حقوق و مزایا را نیز از دست داده‌اند.

همشهری همچنین این کارمندان را از «اقشار آسیب‌پذیر» جامعه عنوان کرده که طی سه ماه بحران کرونا حداقل حقوق وزارت کار را دریافت کرده بودند.

یحیی، یکی از کارمندان آشپزخانه ادارات دولتی، با اشاره به ناتوانی در مدیریت هزینه‌های خانوار خود گفته است: «چوب‌خطم در بقالی محل پر شده و باید از دوست و آشنا قرض کنم.»

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تمامی سازمان‌ها موظف شدند فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها را تعطیل و از پذیرایی در اتاق‌ها و جلسات خودداری کنند.