<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> فهرست ۱۹۰۴ ملک واگذار شده شهرداری تهران؛ ۳۲۹ ملک در اختیار نهادهای حکومتی و مراکز مذهبی – Kanal Yek TV

فهرست ۱۹۰۴ ملک واگذار شده شهرداری تهران؛ ۳۲۹ ملک در اختیار نهادهای حکومتی و مراکز مذهبی

یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که فهرست ۱۹۰۴ ملک واگذارشده شهرداری تهران آماده شده و براساس آن ۳۲۹ ملک در اختیار نهادهای حکومتی و هیات‌ها و مراکز مذهبی است.

افشین حبیب‌زاده گفت که واگذاری املاک شهرداری باید با مصوبه شورای شهر انجام شود، اما در واگذاری این املاک این قانون رعایت نشده است.

به گفته حبیب‌زاده، از میان ۱۹۰۴ ملک شناسایی‌شده، ۸۰۳ ملک در اختیار معاونت اجتماعی شهرداری، ۱۱ ملک در حوزه ستادی شهرداری، ۱۵۳ ملک در اختیار نهادها و ۱۷۶ ملک در حال بهره‌برداری مذهبی است.

او گفت که وضعیت ۴۴۳ ملک نیز در حال بررسی است و هنوز مشخص نشده است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، همچنین ۳۱۸ ملک با مصوبه شورای شهر و با کاربری تعیین‌ شده به افراد واگذار شده اما آنان کاربری ملک را تغییر داده‌اند.

در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف تعدادی از املاک شهرداری به افراد واگذار و برخی از خانه‌های شهرداری به مدیران این نهاد، اعضای شورای شهر و برخی از مقامات دیگر نهادها با تخفیف فروخته شد. دادستانی در این‌باره پرونده‌ای تشکیل داد اما نتیجه این پرونده اعلام نشده است.