<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> عقب نشینی خامنه ای از نابودی اسرائیل: ما خواستار نابودی یهودیان نیستیم – Kanal Yek TV

عقب نشینی خامنه ای از نابودی اسرائیل: ما خواستار نابودی یهودیان نیستیم

رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، در نشست موسوم به “اجلاس بین المللی وحدت اسلامی”، که امروز جمعه ٢٤ آبانماه در تهران برگزار شد گفت که جمهوری اسلامی ایران خواستار نابودی مردم یهودی نیست و حکومت مذهبی ایران کاری با آنان ندارد. علی خامنه ای در تأئید سخن خود تأکید کرد  در ایران “جمعی از یهودیان در کمال امنیت زندگی می کنند.”

خامنه ای سپس تصریح کرد که منظور او و جمهوری اسلامی ایران از “محو اسرائیل” محو رژیم حاکم بر این کشور است. او گفت : “محو اسرائیل به معنای محو رژیم جعلی صهیونیستی و حاکم شدن دولت منتخب صاحبان اصلی فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی است.”

پیش از تأسیس جمهوری اسلامی ایران شمار ایرانیان یهودی در این کشور به بیش از صد هزار نفر بالغ می شد، به طوری که پس از اسرائیل، ایران دربرگیرندۀ پرشمارترین جمعیت یهودی در کل خاورمیانه بود. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی در ایران بر اساس برآوردها شمار یهودیان این کشور در نتیجۀ آزارهای مذهبی و اعدام ها و دستگیری ها به هفت تا هشت هزار نفر کاهش یافته در حالی که در این فاصله جمعیت کل ایران حدود سه برابر افزایش یافته و شمار یهودیان ایرانی تبار در اسرائیل به حدود پانصدهزار نفر رسیده است.

علی خامنه ای در سخنان امروزش همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس خود تا امروز “بدون ملاحظه و رودربایستی” به فلسطینی ها کمک کرده و به این کمک نیز ادامه خواهد داد زیرا خود را طرفدار فلسطین و استقلال و نجات آن می داند.

رهبر حکومت اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش آمریکا را به پشتیبانی از گروه هایی نظیر داعش متهم کرد و افزود : “سلاح آمریکا در منطقه نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر ایجاد تفرقه و بی اعتنادی میان ملت ها” و القای این مطلب است که “حلّال مشکلات رفتن زیر پرچم آمریکا و تسلیم شدن” است.

علی خامنه ای در پایان با اشاره به حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سوریه، عراق و لبنان مدعی شد که “معیار” و هدف از این حضور و مداخلات “آزادی انسان ها در مسیر پیروی از رسول الله بوده است.”