<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> صادرات ایران به کویت در سه ماهه گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است – Kanal Yek TV

صادرات ایران به کویت در سه ماهه گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است

صادرات ایران به کویت در سه ماهه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است.

هانی فیصلی ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کویت، به خبرگزاری ایلنا گفت: «کویت در ماه‌های اخیر اجازه ورود لنج‌های چوبی را به ایران نمی‌دهد و تنها صادرات مواد غذایی آن هم با کانتینرهای یخچال‌دار صورت می‌گیرد. بنابراین این شرایط باعث شده تا در سه ماهه اخیر، صادرات ایران به کویت بین ۳۶ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.»

بر اساس این گزارش، مبادلات دو کشور در سال‌های اخیر روند کاهشی چشمگیر داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و کویت وجود مقررات دست و پاگیر در ایران، عدم همکاری دولت و بخش خصوصی، شیوع کرونا، تبعیت کویت از عربستان سعودی، و آن چه «دست‌هایی پنهانی در کویت» نامیده را از جمله دلایل کاهش صادرات ایران به کویت ذکر کرده است.

به گفته او، همه این عوامل باعث شده است که ترکیه تمام بازارهای منطقه را دردست بگیرد.