<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شورای حوزه‌های علمیه: به ۳۰۰ هزار آخوند تا سال ۱۴۱۴ نیاز داریم – Kanal Yek TV

شورای حوزه‌های علمیه: به ۳۰۰ هزار آخوند تا سال ۱۴۱۴ نیاز داریم

عبدالفتاح نواب، دبیر شورای حوزه‌های علمیه: برای تقریبا ۶۰ مورد کارویژه‌ روحانیت، از مدیر، مربی و مشاور مدرسه گرفته تا نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و… ما در سال ۱۴۱۴ باید بیش از ۳۰۰ هزار طلبه داشته باشیم. تا سال ۱۴۱۴ بخشی از روحانیونی که الان در قید حیاتند از دنیا خواهند رفت، برخی کاراییشان را از دست خواهند داد و…ما قبلا رقیب نداشتیم؛ رقبای ما قبلا کنکور داشتند اما الان حتی در روستاهای دورافتاده از طریق موبایل برای همه دعوتنامه حضور در دانشگاه فرستاده می‌شود؛ آن هم بدون کنکور. خب تکلیف ما چیست؟ ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که این فاصله تقریبا ۱۷-۱۸ ساله را با حداقل ۱۰-۱۵ هزار جذب سالیانه پر کنیم تا بتوانیم در آن مقطع پاسخگوی نیازها باشیم.