خانه >> خبر اول >> شناسایی ۴۸ متهم در رابطه با کشتن سلیمانی

شناسایی ۴۸ متهم در رابطه با کشتن سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر ،علی باقر کنی ،دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی از شناسی چهل و هشت متهم در پرونده کشتن قاسم سلیمانی و
اقدامات لازم برای تحت تعقیب قراردادن آن‌ها خبر داد.
وی همچنین گفت: از کشورهایی که به نوعی دخیل و درگیر در این جنایت ترور بودند، درخواست شده که اطلاعات و مستندات را در اختیار دستگاه قضائی ایران قرار دهند.
او همچنین به اخبار و اطلاعاتی اشاره کرد که آلمان را یکی از متهمان این پرونده معرفی میکند.به طوری که پایگاه آمریکایی‌ها (رامشتاین) در آلمان در تبادل اطلاعات میان پهپادهای آمریکایی که در کشتن قاسم سلیمانی درگیر بودند دخیل بوده.