معاون شهردار تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید کسانی که حقوق ثابت دارند اعلام کرد کارکنانی که حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کنند 30 تا 70 درصد سبد مصرفی‌شان کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنبه 10 نوامبر «ابراهیم شیخ» معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران در نشست معاونت منابع انسانی گفت: به خاطر تحریم‌های اقتصادی شرایط کشور دشوار است و در ماه‌های اخیر شاهد کاهش ریال بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش ریال تاثیر گسترده‌ای روی خرید کارکنان و افرادی که حقوق و دستمزد ثابت داشته‌اند، گذاشته است، بیان کرد: 30 تا 70 درصد سبد مصرفی خانواده کارکنان کاهش یافته است.

شیخ گفت: کارکنان دولت بخش‌های عمومی که دستمزد ثابتی داشته‌اند فقیرتر شده و سفره آنها کوچکتر شده است. تمام کارشناسان، مدیران منابع انسانی و مسئولین در این زمینه معتقدند که باید از این قشر جامعه حمایت کرد و شرایط انگیزشی برای کارکنان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه نگران سلامت اداری کارکنان شهرداری هستیم، تشریح کرد: وقتی سفره کارکنان کوچکتر می‌شود افراد آسیب‌پذیرتر می‌شوند و مسئله سلامت به خطر می‌افتد. به همین دلیل به دنبال راهکار برای حمایت از کارکنان هستیم.

معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران تاکید کرد: از سه ماه گذشته مجموعه اقداماتی در شهرداری تهران انجام داده‌ایم و برای افرادی که پایین تر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند شرایطی برای خرید آنها ایجاد کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود:‌ درخواست افزایش حق جذب و ترمیم حقوق کارکنان را داده‌ایم تا این قشر از جامعه دچار مشکل کمتری شوند.

گفتنی است بر اساس آمار بانک مرکزی ایران شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در ماه سپتامبر 2018 به عدد 141/9 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 1/6 درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4/31 درصد افزایش یافت. طی شش ماه اول سال ‌جاری شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 17/5 درصد افزایش داشته است. میزان تورم در 12 ماه منتهی به سپتامبر 2018 نسبت به 12 ماه منتهی به سپتامبر 2017 معادل 5/ 13 درصد است. در سپتامبر 2018، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل 4/ 6 درصد افزایش داشت.

شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 5/1 درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های «ارزش اجاری مسکن شخصی» و «اجاره بهای مسکن غیرشخصی» هـر یک معادل 4/ 1 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 5 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل 3/12 درصد افزایش داشته است.