<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دو سناتور فرانسوی خواستار مبادلۀ نفت در ازای کالا با ایران شدند – Kanal Yek TV

دو سناتور فرانسوی خواستار مبادلۀ نفت در ازای کالا با ایران شدند

دو نمایندۀ سنای فرانسه “ژان بیزه” (از حزب راست جمهوریخواهان) و “فیلیپ بُنکارر” (از احزاب راست میانه) با انتشار گزارشی خواستار ایجاد یک سازوکار ویژه مالی و تقویت نقش یورو برای دور زدن تحریم های آمریکا و ادامۀ همکاری های تجاری با جمهوری اسلامی ایران شدند.

به گزارش رادیو فرانسه، دو سناتور فرانسوی در گزارش خود همچنین خواستار ایجاد نهاد ویژه ای در بروکسل شده‌اند که بتواند شرکت های اروپایی را از مخاطرات فعالیت ها و همکاری های تجاری شان (با ایران) با اطلاع سازد. سناتورهای فرانسوی در گزارش خود تصریح کرده اند که برای دور زدن تحریم های آمریکا استفاده از بانک سرمایه گذاری اروپا یا رجوع به سازمان جهانی تجارت بی فایده است. آنان در عوض گفته‌اند که تقویت نقش بین المللی یورو و ایجاد و به کارگیری یک سازوکار ویژه مالی برای انجام مبادلات پایاپای با ایران می تواند به دور زدن تحریم های آمریکا یاری برساند.

دو سناتور فرانسوی تصریح نموده‌اند که ایجاد این سازوکار ویژه به دولت ایران امکان خواهد داد که “نفت خود را صادر کند و در ازای آن بدون انجام مبادلات پولی یا مالی کالاهای مورد نیاز خود را از خارج خریداری و وارد کند.” سناتورهای فرانسوی گفته‌اند که بر پایۀ این سازوکار “ارزش نفت صادراتی ایران به یورو محاسبه و ثبت خواهد شد و بی آنکه مبادله پولی یا مالی صورت بپذیرد به ایران حق خریداری کالاهای مورد نیازش را می دهد.”

به گفتۀ سناتورهای فرانسوی این سازوکار که مستقل از دخالت بانک های مرکزی عمل می کند می تواند در صورت نیاز برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه روسیه نیز به کار گرفته شود. آنان گفته اند که می توان با این روش نقش یورو را به عنوان ابزار پرداخت و سرمایه گذاری تقویت کرد.

هم اکنون ۵۵ درصد واردات اروپا با دلار (یعنی ٣٤ درصد آن به وسیلۀ یورو) و ٤۹ صادرات آن به وسیلۀ یورو صورت می پذیرد و ۸۵ درصد خرید نفت با استفاده از دلار محاسبه و انجام می شود.

دو سناتور فرانسوی در گزارش خود بر ضرورت ایجاد یک ساختار مستقل اروپایی نیز تأکید نموده اند که بتواند به شرکت های اروپایی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط مشاوره های حقوقی لازم را بدهد و آنان را از خطرات همکاری با ایران بااطلاع سازد.