<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دفاع حسن روحانی از افزایش نرخ بنزین: به نفع مردم است! – Kanal Yek TV

دفاع حسن روحانی از افزایش نرخ بنزین: به نفع مردم است!

حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی از افزایش قیمت بنزین را کاری ضروری دانست و این اقدام را “به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه” دانست و گفت که “اوایل آذرماه،” اولین نوبت پرداخت ماهانه به حساب خانواده واریز خواهد شد.”

او گفت که دولت مدتها بوده که می‌خواسته به “اقشار ضعیف کشور کمک کند” اما به دلیل کمبود بودجه توان این کار را نداشته است.

روحانی افزود: “فشارهای اقتصادی شدید در سال ۹۷ و ۹۸ به زندگی مردم وارد شد و دولت می خواهد در حد تامین نیازمندی های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می‌کنیم در فشار بیشتر هستند کمکی کرده باشیم.”

روحانی تعیین اینکه چه کسانی “اقشار ضعیف جامعه” هستند، را نیازمند آمار و ارقام دقیق دانست.

او گفت که میتوان جامعه را به دو بخش تقسیم کرد و “بر این اساس حدود ۷۵ درصد در شرایط فشار قرار دارند و حدود ۲۵ درصد هم شرایط زندگی شان خوب است و بر مبنای محاسبات ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نیست و کمک به خانواده به شمار می‌رود.”

روحانی به موضوع قاچاق سوخت و مقایسه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه آن اشاره کرده و گفت دولت با افزایش قیمت برابر با کشورهای همسایه مخالفت کرده است چون معتقد بوده است: “این افزایش قیمت به نرخ هایی مثل ۵ هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم خواهد بود.”