<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> درخواست سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی برای تسریع تحریم های بانکی ایران – Kanal Yek TV

درخواست سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی برای تسریع تحریم های بانکی ایران

16 سناتور جمهوریخواه آمریکایی با ارسال نامه ای به وزیر خزانه داری این کشور خواستار تعجیل در اعمال تحریم‌های بانکی ایران و اعمال هر چه زودتر تحریم “سوییفت” علیه ایران شده‌اند.

این ساتورها به رهبری “تد کروز” – یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 – در نامه خود خطاب به “استیون منوچین” وزیر خزانه داری آمریکا خواستار “برداشته شدن همه گام‌های لازم” برای قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با سیستم بین‌المللی “سوییفت” شده‌اند. سوییفت شبکه ارتباطی بین بانکی جهانی است.

آنها گفته‌اند اقدامات سریع وهمه جانبه برای برقراری تحریم های شدید و همه جانبه علیه ایران بسیار مهم است و نشان دهنده تعهد آمریکا به حفظ یک‌پارچگی ساختار تحریم‌هاست.

این سناتورها در نامه خود تاکید کرده‌اند قطع ارتباط ایران با سیستم سوییفت در ایجاد حداکثر فشار تحریمی به منظور واداشتن این کشور به ترک رفتارهای خود و نیز قطع منابع درآمدی آن بسیار موثر است و بدون قطع ارتباط ایران با سوییفت ایالات متحده آمریکا قادر به ایجاد حداکثر فشار تحریمی علیه ایران نخواهد بود.

این سناتورها همچنین خواستار برقراری هر چه زودتر تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران حتی پیش از موعد 4 نوامبر(13 آبان) شده‌اند و تاکید کرده اند از شنیدن این خبر خرسندند که دولت ترامپ قصد دارد در صورت لزوم و در صورت مقاومت هیات مدیره سوییفت در برابر اعمال تحریم‌های بانکی ایران بر اساس قوانین فدرال آمریکا، آنها را مورد تحریم قرار دهد. دفتر مرکزی سوییفت در بلژیک قرار دارد.

ایالات متحده آمریکا در برقراری دور جدید تحریم‌ها علیه ایران همراهی جامعه جهانی و دولت های غربی را ندارد؛ با این حال بسیاری از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران، از بیم تنبیه و از دست دادن بازار آمریکا طی هفته های اخیر به همکاری با ایران خاتمه داده اند.