<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دادگاه غارت ۱۲ تریلیون پول کشور – Kanal Yek TV

دادگاه غارت ۱۲ تریلیون پول کشور

هشتمین جلسه دادگاه متهمان فساد نفتی به موضوع رسیدگی به اتهامات متهم ردیف سوم پرونده و دفاعیات او اختصاص داشت؛ دفاعیاتی که البته سراسر با چالش با قاضی همراه بود و در جریان آن، متهم بارها تاکید داشت که قاضی نمی گذارد که او دفاع کند، دفاعیاتی که همانند متهم قبلی بیش از هر چیز بر نیت پاک و عدم خلاف و خدمتگزاری به نظام از سوی متهم استوار بود!

وکیل شرکت نفتی HK می‌گوید: دو متهم پرونده نفتی به منزله دو بال برای زنجانی بوده‌اند و ۱۲ تریلیون تومان را در زمانی که مملکت به ارز خارجی نیاز داشت و در اوج تحریم‌ها به‌سر می‌بردیم، به غارت برده‌اند.

* زنجانی بدون این دو مرغ بی‌بال‌وپر بود که اگر این دو نبودند زنجانی نمی‌توانست کاری انجام دهد واصلاً جرمی واقع نمی‌شد.

قاضی مقیسه خطاب به «فلاح هروی» متهم ردیف سوم فساد نفتی:

* 30 میلیارد اموال حرام از بابک زنجانی در اختیار شما است، آقایی که امروز فریاد حسبنا الله سر می‌دهید، شما مسلمان هستید و در اختیار داشتن اموال بیت المال حرام است.

* اموالی از بیت المال در اختیار شماست، مرسدس بنز، یک میلیاردی که بابک زنجانی به عنوان هدیه عروسی به دختر شما داد و آپارتمان ۶ میلیاردی که برایتان خرید.