<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دادگاه آمریکایی ایران و سوریه را به خاطر حملات فلسطینی‌ها محکوم کرد – Kanal Yek TV

دادگاه آمریکایی ایران و سوریه را به خاطر حملات فلسطینی‌ها محکوم کرد

یک دادگاه فدرال در واشنگتن دولت‌های ایران و سوریه را به خاطر حملات مرگبار فلسطینی‌ها در اسرائیل مقصر دانست و به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان، از جمله یک سرباز سابق آمریکایی، محکوم کرد. مبلغ غرامت هنوز مشخص نشده است.
رندالف ماوس، قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن، پایتخت آمریکا، دولت‌های ایران و سوریه را به خاطر مرگ شماری از شهروندان آمریکایی در اسرائيل مسئول شناخت و این دو کشور را به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان محکوم کرد.