<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> توئیت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از درسی که رژیم ایران باید از کوروش بیاموزد – Kanal Yek TV

توئیت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از درسی که رژیم ایران باید از کوروش بیاموزد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیتی در روز بزرگداشت کوروش ، از مقام های جمهوری اسلامی خواست تحمل مذهبی را از کوروش کبیر، پادشاه ایران باستان بیاموزند.

هدر ناوئرت در توئیتر نوشت:‌ «بیش از ۲۰۰۰ سال پیش کوروش کبیر در ایران باستان مدارای دینی را رواج می داد.»

وی یادآور شد:‌ «امروز، در روز کوروش، رژیم ایران باید از او درباره رهبری اش بیاموزد و پیگرد قضایی بهایی‌ها، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و دیگر گروه های اقلیت در ایران را متوقف کند.»

ایالات متحده در سالهای اخیر در گزارش حقوق بشر به نقض گسترده حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اعتراض کرده است.

روز هفتم آبان در ایران به طور نمادین، روز کوروش کبیر موسس پادشاه هخامنشیان شناخته می شود.