<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نیمی از ازدواج‌ها در ايران به سال پنجم نرسیده به طلاق منجر می‌شود – Kanal Yek TV

نیمی از ازدواج‌ها در ايران به سال پنجم نرسیده به طلاق منجر می‌شود

بنابر آمار سازمان ثبت احوال ایران متوسط عمر ازدواج‌هایی که به طلاق منجر شده‌اند ۹ سال بوده است. همین آمار نشان می‌دهند که ۵۰ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی مشترک رخ داده و معنایش این است که ازدواج‌ها به سال پنجم نرسیده به طلاق منجر می‌شود.

خبرگزاری فارس با انتشار این آمار نوشته است در مجموع یک سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود و بالاترین آمار طلاق در سال “ویژه سنی مربوط به زنان دارای همسر ۱۵ تا ۱۹ ساله و مردان دارای همسر ۲۰ تا ۲۴ ساله” بوده است. آمار یاد شده نگاهی هم به میزان بالاترین و پایین ‌ترین میزان در نیم قرن اخیر انداخته است:

«در سال ۸۹ ، ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ ازدواج و در سال ۹۵ ، ۱۸۱ هزار و ۴۹ طلاق ثبت شده که بیشترین میزان را طی ۵۰ سال اخیر به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۵۴ ، ۱۵۳ هزار و ۸۸۲ ازدواج و در سال ۵۷ تعداد ۱۵ هزار و ۲۵۳ طلاق ثبت شده که کمترین مقدار را طی ۵۰ سال اخیر داشته است.»